Pomza üretim teknolojisi gerek AB ülkelerinde gerekse A.B.D.’de hemen hemen aynı teknoloji olup genelde mekanik kazı yöntemleriyle açık ocak işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Ülkemiz pomza rezervlerinin gevşek üst örtü ve pomza katmanlarından oluşması nedeniyle delme patlatma uygulamaksızın mekanik kazı yoluyla pomza madenciliği yapılmaktadır. Pomzanın rekabet gücünü düşüren diğer bir etken de nakliye bedelidir. Ocaktan üretilen pomzanın, [...]

readmore