Dünya pomza pazarında ihracat ve ithalat politikaları ve fiyatlandırmalar büyük ölçüde gelişmiş ülkeler tarafından yönetilip yönlendirilmektedir. Pek çok Avrupa ülkesi ve A.B.D’de pomza uzun yıllardan beri inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bu da pomza sektöründe büyük bir talebin oluşması anlamına gelmektedir. İtalya, Yunanistan ve Almanya bu talebe yıllarca cevap verebilmişler, bunun yanında tekstil pomzası ve endüstriyel pomza [...]

readmore


Pomza üretim teknolojisi gerek AB ülkelerinde gerekse A.B.D.’de hemen hemen aynı teknoloji olup genelde mekanik kazı yöntemleriyle açık ocak işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Ülkemiz pomza rezervlerinin gevşek üst örtü ve pomza katmanlarından oluşması nedeniyle delme patlatma uygulamaksızın mekanik kazı yoluyla pomza madenciliği yapılmaktadır. Pomzanın rekabet gücünü düşüren diğer bir etken de nakliye bedelidir. Ocaktan üretilen pomzanın, [...]

readmore