Pomza üretim teknolojisi gerek AB ülkelerinde gerekse A.B.D.’de hemen hemen aynı teknoloji olup genelde mekanik kazı yöntemleriyle açık ocak işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Ülkemiz pomza rezervlerinin gevşek üst örtü ve pomza katmanlarından oluşması nedeniyle delme patlatma uygulamaksızın mekanik kazı yoluyla pomza madenciliği yapılmaktadır. Pomzanın rekabet gücünü düşüren diğer bir etken de nakliye bedelidir. Ocaktan üretilen pomzanın, ihracat amacıyla limanlara nakliyesi, karoyolu ile yapılmaktadır. Karayolu taşımacılığı da pahalı olduğundan, çok düşük maliyetlerle ocaktan üretilen pomza yüksek taşıma bedelleri ile nakledildiğinden ocak çıkış fiyatının 4-5 hatta daha fazla katı maliyetlere ulaşmaktadır.

Ayrıca yüksek navlun bedelleri ve deniz taşımacılığı birim ihraç bedellerini yükseltmekte ve bu maliyetler pomzanın rekabet gücünü düşürmektedir. Bu yüzden pomza potansiyeline sahip yerlerde nakliye için demiryolu taşımacılığına yönlendirilmelidir. Tabii bunun için demiryollarına gereken önem verilmelidir. Navlun bedelleri ve diğer giderler için pomza ihracatçısına yönelik iyileştirmeler yapılmalı ve finansman desteği sağlanmalıdır.

Kaynak: www.bimsader.org