Dünya pomza pazarında ihracat ve ithalat politikaları ve fiyatlandırmalar büyük ölçüde gelişmiş ülkeler tarafından yönetilip yönlendirilmektedir. Pek çok Avrupa ülkesi ve A.B.D’de pomza uzun yıllardan beri inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bu da pomza sektöründe büyük bir talebin oluşması anlamına gelmektedir. İtalya, Yunanistan ve Almanya bu talebe yıllarca cevap verebilmişler, bunun yanında tekstil pomzası ve endüstriyel pomza pazarını da ellerinde tutmuşlardır. Ancak gerek ihtiyacın artması, gerek söz konusu ülkelerde pomza rezervlerinin tükenmesi veya azalması nedeniyle potansiyel ülkelere de yönelmeler başlamıştır. Başta Türkiye olmak üzere, İzlanda, Yeni Zelanda gibi potansiyel açısından bol ve ucuz pomza kaynakları olan ülkelere baş vurulmuştur.

Ülkemizde başta Nevşehir ve Kayseri olmak üzere pomza rezervi ve işletmeleri bulunan illerdeki küçük işletmeler, başlangıçta bu işin çok karlı görünmesi ve talep yoğunluğu nedeniyle hiçbir politika belirlemeden ve kalite yatırımına girmeksizin ihracat işine girmişler, neticede ihracatçıların ülkemizde pek çok pomza üreticisinin ihracat talebi ile kendilerine başvurması, giderek bu anlamda kendi aralarında kıyasıya rekabet, ortak hareket, politikadan yoksun girişimler ve devletin bu gelişmelere ilgisiz kalması sonucunda birim fiyatlarda büyük düşüşler yaşanmıştır.

Kaynak: www.bimsader.org