Bims’in hem dünyada hem de ülkemizde en çok kullanıldığı alan inşaat sektörüdür. Hafif beton eldesinde agrega olarak kullanılmasıyla:

- Normal betona göre çok daha hafif olmalarından dolayı taşınma, kullanım ve işçilikte önemli tasarruf sağlanır.

- Temele aktarılan yük azalır ve yaklaşık %17 oranında inşaat demiri tasarrufu sağlanır.

- Isı ve ses yalıtkanı olarak normal betondan 4 kat fazla izolasyon kalitesi sağlanır.

- Yangına karşı normal betona göre dayanım sağlanır.

- Küflenmeye ve haşerele karşı direnç sağlar.

- Binalar dondan etkilenmez.

Bütün bu nedenlerden dolayı ülkemizde yapılarda kullanımını arttırmak gerekiyor. Özellikle kış dönemi uzun geçen ve en zengin pomza yataklarına sahip Doğu Anadolu’da daha yaygın kullanılması gerekmektedir. Şu anda bölgede hala yaygın olarak kullanılan nakliye bedeli yüzünden 2,5 kat maliyetle satılmaktadır. Bunun için inşaat yapan kişilerin pomza kullanımının ne denli faydalı olduğunu bilmeleri gerekir. Binaların yapı hafifliği de çok önemlidir. 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde yıkılan binalarda tespit edilen nedenlerden biri de bina ağırlığı olmuştur. Çok katlı binalarda en çok hasar gören zemin ve 1.nci katlar olmuştur. Bunun da sebebi bu katlara daha fazla yük bindiğindendir. Bu yüzden deprem bölgesinde bulunan ülkemizde mümkün olduğunca hafif yapı yapılmalıdır.

Kaynak: www.bimsader.org